Stichting Adriaan en Joke Brouwers beheert sinds 1992 de artistieke nalatenschap van Adriaan Brouwers en Joke Brouwers – Eggen. De stichting beheerd de documentatie van het werk van Adriaan en Joke, waaronder foto’s en schetsen van Adriaan’s smeedwerk.

Joke Eggen en Adriaan Brouwers zijn in 1992 kort na elkaar gestorven.  Vlak daarvoor zijn Adriaan’s beelden en een aantal van Joke’s schilderijen ondergebracht in de stichting Adriaan en Joke Brouwers.

De stichting heeft tot doel de beelden en schilderijen te beheren en in goede staat te houden, opdat ze toegangkelijk blijven voor een breed publiek.  Daarnaast wil de stichting het gedachtengoed van Joke en Adriaan naar buiten brengen.  Het streven is dat uiteindelijk alle beelden in het bedoelde monumentale formaat worden uitgevoerd.

Adriaan Brouwers

Adriaan is geboren en getogen in Gilze, NB. Hij begon zijn werk als edelsmid, was leraar metaal bewerking en handvaardigheid, en maakte veertien beelden: twaalf in roestvast staal, één in ijzer en één in gips. Alle beelden, behalve het zevende, zijn op schaal gemaakt omdat hij zijn beelden zag als monumentale tekens in openbare ruimtes, zoals parken en pleinen.

Joke Eggen

Het oeuvre van Joke bestaat uit meer dan 75 olieverf schilderijen, gouaches en tekeningen.
Een gedeelte ervan wordt door de stichting beheerd.

Expositie in Máxima Medisch Centrum

Stichting Adriaan en Joke Brouwers heeft de beelden van Adriaan Brouwers in bruikleen gegeven aan het Maxima Medisch Centrum,
De Run 4600, 5504DB in Veldhoven.
Alle beelden zijn tentoongesteld op Het Plein in het verlengde van de ontvangst hal.

Adriaan Brouwers Park

Van 2007 tot 2019 waren alle beelden behalve het laatste, gipsen beeld, in bruikleen gegeven aan Landgoed Het Broeck in Raamsdonk.

Op het Landgoed was een speciaal gedeelte ingericht voor de beelden: het Adriaan Brouwers Park.

DONATIES
Stichting Adriaan en Joke Brouwers is geregistreerd als een instelling van algemeen nut, hetgeen o.a. inhoudt dat de stichting geen winst maakt.  Inkomsten kunnen alleen worden aangewend om de doelstellingen te realiseren.
Giften zijn in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Gelieve betalingen en donaties over te maken op rekening
NL25 INGB 0000 3233 56
t.n.v. Stichting Adriaan en Joke Brouwers
Lepelstraat 3 – 2 hoog
1018 XK Amsterdam